Maria_louise91 » Specials » Zeven sacramenten

De Katholieke kerk: de Zeven Sacramenten

De Katholieke kerk: de Zeven Sacramenten De Katholieke kerk kent zeven verschillende sacramenten. Dit zijn zeven heilige handelingen die een katholiek tijdens zijn leven zou moeten uitvoeren. De sacramenten zijn door Christus zelf ingesteld en als deze worden uitgevoerd zal God de gelovige genadig zijn.

Welke sacramenten zijn er:

  • Het Heilig Doopsel
  • De Heilige Eucharistie
  • Het Heilig Vormsel
  • De Huwelijksviering
  • De Ziekenzalving
  • De Biecht
  • De Priesterwijding

In de zeven artikelen die zullen volgen worden al deze sacramenten apart toegelicht. Hierbij worden de betekenis en de rituelen bij elk sacrament nader behandeld. Belangrijk om hierbij te weten is dat niet elk sacrament door een gelovige kan worden uitgevoerd. Zo zal een vrouw nooit Priester kunnen worden en kan het sacrament van de priesterwijding dus niet door een vrouw verkregen worden. Toch is het voor de meeste gelovigen van belang om de meeste sacramenten te verkrijgen. Hier vind je dan ook de informatie die je nodig hebt!

Eerste sacrament: het Heilig Doopsel

Het Heilig Doopsel is het eerste sacrament binnen de katholieke kerk. Tevens is het één van de belangrijkste sacramenten, omdat de dopeling na de doopplechtigheid officieel tot de geloofsgemeenschap b…

Tweede sacrament: de Heilige Eucharistie

De Heilige Eucharistie is naast het Heilig Doopsel het belangrijkste sacrament binnen de katholieke kerk. De Eucharistie staat gelijk aan een normale kerkdienst en kan worden vergeleken met het Heilig…
Derde sacrament: het Heilig Vormsel

Derde sacrament: het Heilig Vormsel

Het derde sacrament die het katholieke geloof kent, is het Vormsel. Hierbij ontvangt een gelovige de Heilige Geest Gods in een plechtige dienst. Dit feest is te vergelijken met de Belijdenis in de pro…
Vierde sacrament: de Huwelijksviering

Vierde sacrament: de Huwelijksviering

Het vierde sacrament binnen de katholieke kerk is het huwelijk. Een gelovige gaat samen met een ander persoon een verbintenis aan en sluit daarbij ook een verbond met God. Het bruidspaar belooft trouw…

Vijfde sacrament: de Ziekenzalving

De Ziekenzalving wordt ook wel gezien als het ‘laatste’ sacrament binnen de katholieke kerk. Een zieke gelovige die op sterven ligt wordt door een priester bediend op zijn sterfbed en gezegend met oli…

Zesde sacrament: de Biecht

De Biecht staat ook wel bekend als het sacrament van de vergeving. Tijdens de Biecht vraagt een gelovige namelijk om vergeving bij God door middel van een bevoegd ambtenaar van de kerk. Een belangrijk…
Zevende sacrament: de Priesterwijding

Zevende sacrament: de Priesterwijding

Het zevende en tevens laatste sacrament binnen de katholieke kerk is de Priesterwijding. Bij dit sacrament maakt een geestelijke de bewuste keuze om ongehuwd door het leven te gaan, om zichzelf geheel…
Gepubliceerd door Maria_louise91 op 15-08-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.